Over onze gemeente

Wij zijn de Christelijke Gereformeerde Kerk te Dronten. De Ontmoetingskerk bestaat sinds 14 maart 1964 als Christelijk Gereformeerde kerk (CGK). We geloven dat God zijn Zoon Jezus Christus heeft gegeven om ons vrij te maken.

151118kerkgebouwenWe willen van God en van elkaar leren en op een gezonde en verantwoorde manier met elkaar omgaan en God te dienen. Als kerk laten we ons leiden door het evangelie van Jezus Christus en willen we op Hem wijzen als de bron van ons bestaan! U bent altijd van harte welkom om de kerkdiensten vrijblijvend mee te maken.

Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben, neem dan gerust met ons contact op.

Het logo van de Ontmoetingskerk

Ontmoetingskerk beeldmerk CMYKDe horizontale en verticale gele lijnen vormen het kruis. Voor ons symbool voor het verlossende werk van Jezus. De andere lijnen – verschillend van kleur en lengte- symboliseren de veelkleurige gemeenteleden, allen met hun eigen identiteit, achtergrond en beleving. De horizontale armen van het kruis symboliseren op deze manier dat Jezus zijn armen om iedereen heen slaat.

De verschillende kleuren hebben ook hun eigen symboliek: zo symboliseert geel het Licht. Jezus is het Licht van de wereld, en bracht licht in de duisternis. Tegelijk is geel een vrolijke kleur, wij mogen ons verheugen in het het verlossende werk van Jezus!

Het  paars  symboliseert  enerzijds  het  lijden  van  Jezus,  en  anderzijds  de overwinning die Hij behaald heeft door de dood te verslaan. De kleur paars (purper in de Bijbel) is ook de kleur van de koning. Jezus is onze Koning.

De oranje (kopertint) kleur staat voor kracht, bekering, reiniging en vergeving. In het oude testament dienden koperen schalen en altaren in de tempel als wasbekken voor de reinigingsrituelen en het voor brengen van branden verzoeningsoffers. In het nieuwe testament mogen wij lezen van de reddende Kracht van het evangelie.

De turquoise kleur (blauw/groen) verwijst o.a. naar de Heilige Geest waarin wij de kracht en leiding van God krijgen Jezus te volgen en van Hem te getuigen. In groen wordt het nieuwe leven gesymboliseerd, en de groei die wij mogen doormaken om steeds meer op Jezus te gaan lijken.

Het kanselkleed

Aan de voorkant van de preekstoel van de Ontmoetingskerk hangt een kanselkleed waarop het thema "ontmoeting" is afgebeeld.

Kanselkleed3Vanuit het verborgene (achterste doek) wil God door zijn Woord - de Bijbel - een ontmoeting tot stand brengen met mensen op aarde (voorste doek: bloemenrand). Zij mogen leven naar de tien woorden van God - vanuit de Wet (10 kralen).

De weg (lijnen binnen de cirkel) gaat voor de één op rozen, de ander voelt zich heen en weer geslingerd en weer een ander meent recht op zijn doel af te gaan (borduursel). Hoewel het koord afwijkend van het geheel lijkt, is toch gebruik gemaakt van hetzelfde materiaal en vormt het een geheel met de overige wegen. Het symboliseert de weg van het "waarom" in deze gebroken wereld.

Op de kruising van wegen komen broeders en zusters elkaar tegen en geeft de mogelijkheid tot een ontmoeting, vanuit de ontmoeting met God.

  Ontmoeten is meer dan.......
  elkaar tegenkomen.

  Ontmoeten is meer dan......
  even langs gaan.

  Ontmoeten is meer dan......
  groeten.

  Ontmoeten
  is............

Image
De Ketting 20, Dronten 0321-318084 Zie contact