Agenda

Ds. W. Quist
zo 24 nov 2019 09:30 -
Ichthuskerk: Ds. F. Krüger
zo 24 nov 2019 16:30 -
Ds. C.J.v.d.Boogert
zo 01 dec 2019 09:30 -
ICHTHUSKERK (gez.): Ds.A.A.J.de Boer
zo 01 dec 2019 16:30 -

Algemeen

Tijdens de diensten lezen we uit de Bijbel in de Nieuwe Bijbel Vertaling. We zingen uit het Liedboek voor de kerken en uit andere bundels zoals de Evangelische Liedbundel en de bundel Opwekking. Alle teksten worden geprojecteerd via de beamer.

Morgendienst

Iedere zondag begint de morgendienst om 09.30 uur. Tijdens deze dienst is er kinderoppas en kindernevendienst

Avonddienst

Alle avonddienst zijn gezamenlijk met de Nederlands Gereformeerde Kerk bij toerbeurt in beider kerken en begint om 18.30 uur. De eerste helft van het jaar worden de gezamenlijke diensten gehouden in de Ontmoetingskerk, de tweede helft van het jaar in de Ichthuskerk. De diensten op biddag en dankdag zijn niet gezamenlijk.

Heilig Avondmaalsdienst   

Op ongeveer 5 zondagen per jaar en op Goede Vrijdag wordt het Heilig Avondmaal gevierd in alle diensten. Gasten die aan het Avondmaal willen deenemen zijn van harte welkom, als die gerechtigd zijn in hun eigen gemeente het Avondmaal te vieren.

Doopdienst

Een doopdienst wordt gehouden op de eerste zondag van de maand (op aanvraag)

Jeugddienst

Een aantal keren per jaar is de morgendienst speciaal gericht op de jeugd

Overige diensten

Op Biddag, Goede Vrijdag en Dankdag wordt er een gezamenlijke (kinder)dienst gehouden om 14.00 uur en 's avonds om 19.30 uur.