user_mobilelogo

Maak kennis met Dominee Jurrian Oosterbroek van de Ontmoetingskerk Dronten.

 

Aan de gemeente: Op 5 oktober vond opnieuw overleg plaats tussen minister Grapperhaus en kerkgenootschappen. In dat gesprek zijn veel scenario’s besproken, zoals de grootte van het kerkgebouw en de mogelijkheid om meer dan 100 mensen te ontvangen. Het bleek onvoldoende om de minister te overtuigen. Het aantal besmettingen neemt sterk toe en de minister wil absoluut voorkomen dat een kerk een virushaard gaat worden. Daarom heeft de minister kerken gevraagd om een stevig gebaar, waarin we de samenleving laten zien dat we alles op alles moeten zetten om niet opnieuw in de situatie van maart/april terecht tekomen. Dat heeft geresulteerd in een aantal afspraken over een meer behoedzame lijn.

Ontmoetingskerk CGK Dronten 11 oktober 2020:
In dit bericht delen wij de oproep van het CIO aan de kerken om in solidariteit met andere kerkgenootschappen en de samenleving opvolging te geven aan de afspraken met de overheid. Concreet betekent dit:

  • in oktober maximaal 30 mensen tijdens een eredienst (exclusief medewerkers);
  • geen gemeentezang;
  • het advies om mondkapjes te dragen tijdens verplaatsingen;
  • andere kerkelijke activiteiten zoals jeugdwerk, kunnen gewoon doorgang vinden met inachtneming van RIVM-richtlijnen. Meer lezen? Zie: Coronaregeling.

Voor het bijwonen van een kerkdienst moet u zich aanmelden. Daarvoor kunt u bovenstaande link naar kerktijd.nl gebruiken. De diensten zullen ook met beeld en geluid via onze website te volgen zijn via de knop KERKTV. Er zullen voorlopig geen middag- en/of avonddiensten zijn.

biddenElke veertien dagen komt er een klein groepje bij elkaar om samen te bidden en te danken. Wat zou het fijn zijn als u met ons wilt meebidden (hardop of in stilte). Dat kan thuis, maar ook in de kerk.

Uw gebedspunten kunt u deponeren in het daarvoor bestemde doosje dat in de hal op de tafel staat. Of doorgeven aan Truus Kuipers. U kunt erop vertrouwen dat wij hier zorgvuldig mee omgaan.

Dit zijn de avonden (start 19:00 – 19.30 uur):

  • November: 2,16 en 30
  • December: 14

qliqQliQ is een christelijke jongerenbeweging in Dronten die jongeren van 14-28 jaar op een liefdevolle, christelijke manier wil verbinden met elkaar en meer. Dit willen wij doen op een veilige en vreugdevolle manier. Wij willen jongeren stimuleren om te groeien en te bouwen aan hun relaties met elkaar, en hun relatie met God.

QliQ is een groep jongeren die gevormd is uit verschillende gemeentes in Dronten. Wij willen voor én door jongeren een invloedrijke beweging zijn in Dronten, die jongeren weet te verbinden met elkaar en meer: dit willen wij bereiken samen met de jongeren zelf! Klik op het logo voor meer info.

We zijn de Christelijke Gereformeerde Kerk te Dronten. U bent altijd van harte welkom om de kerkdiensten vrijblijvend mee te maken!