user_mobilelogo

Elke veertien dagen komt er een klein groepje bij elkaar om samen te bidden en te danken. Wat zou het fijn zijn als u met ons wilt meebidden (hardop of in stilte). Dat kan thuis, maar ook in de kerk. Uw gebedspunten kunt u deponeren in het daarvoor bestemde doosje dat in de hal op de tafel staat. Of doorgeven aan Truus Kuipers. U kunt erop vertrouwen dat wij hier zorgvuldig mee omgaan. Dit zijn de avonden, 19.00 – 19.30 uur:
● 20 jan 
● 3 en 17 feb 
● 2 , 16 en 30 maart 
● 20 april 
● 11 en 25 mei 
● 8 en 22 juni 
● 6 juli