ANBI gegevens

ANBI staat voor Algemeen Nut Beoogde Instelling.

De Christelijke Gereformeerde Kerk (Ontmoetingskerk) in Dronten heeft een ANBI-status. Daarmee zijn we verplicht onderstaande gegevens te publiceren. Het voordeel voor u is dat door de ANBI-status u de giften aan Ontmoetingskerk kunt aftrekken van de belasting. 

Vult u daarom bij de belastingaangifte in: Christelijke Gereformeerde Kerk Dronten.
Hebt u vragen, neem Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met ons op.

ANBI-gerelateerde informatie:

Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk Dronten
Telefoonnummer 0321-318084
 RSIN/Fiscaal nummer: 809387694
 Website adres: www.cgkdronten.nl
 E-mail scriba: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 E-mail Commissie van beheer: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 Adres: De Ketting 20
  8251 LD
  Dronten
Postbus: Postbus 200
  8250 AE

Bestuur
Structuur kerkenraad

De gehele kerkenraad is opgedeeld in twee delen. Het moderamen functioneert als het dagelijkse bestuur van de kerk. De kerkenraad zelf houdt zich naast beleidsbeslissingen bezig met pastorale en diaconale zorg voor de gemeente.

Het moderamen (bestuur) bestaat uit: Voorganger, Voorzitter KR, Voorzitter Diaconie, Voorzitter CvB, Jeugdouderling, Evangelisatieoudering en Scriba

Gedelegeerde taken onder verantwoordelijkheid van het moderamen zijn: Kerkelijk bureau, Ontmoeting (kerkblad), Penningmeesters, Commissie van beheer (kluscommissie, kosters), Multimedia-team, Muzikanten, Zendingscommissie, Kindernevendienst en catechisatie.

De kerkenraad bestaat uit de: Voorganger, Voorzitter KR, Scriba, Ouderlingen, Diakenen, Pastoraal/diaconaal medewerkers en Kerkelijk werker.

Gedelegeerde taken onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad zijn: Jeugdraad, Jeugd en Jongeren Pastoraat (JJP), Jeugdvereniging, Psycho Pastoraal Team (PPT) en Vertrouwensteam.

Doel, visie en missie van onze gemeente
Visie & Missie - Het doel van GOD met onze gemeente is dat we:

  • Eren: God aanbidden, lofprijzen, danken als gemeenteleden samen en ieder voor zich
  • Trainen: In bijbels onderwijs, in discipelschap en in evangelisatie
  • Dienen: De gemeenteleden tonen Gods liefde in de maatschappij en in de wereld
  • Evangeliseren: Mensen die Jezus Christus niet kennen in contact brengen met Hem

Het doel van de gemeente is om:

  • Mensen tot Jezus te leiden en hen bij Gods gezin te voegen
  • Hen te helpen om tot volwassenheid in het geloof te komen en zo op Christus te lijken
  • Hen toe te rusten voor hun taken in de gemeente en hun levensmissie in de wereld om zodoende Gods naam groot te maken

De verschillende taken:
Elk gemeentelid heeft een verantwoording naar elkaar en naar anderen, namelijk om vanuit de liefde van Christus te denken, te spreken en te handelen. We mogen elkaar daar ook op aanspreken. Dat aanspreken vraagt om een open houding naar elkaar toe en voldoende vertrouwen in elkaar. Om dat te kunnen is het nodig dat je elkaar kent en bereid bent naast elkaar te gaan staan en naar elkaar te luisteren. Mensen vinden het altijd makkelijker om te spreken over feiten/inhoud en processen, dan over relaties en emoties.

Geloven gaat wel over relaties en emoties en niet in het minst om de relatie met God. Gemeentekringen kunnen een bijdrage leveren aan het met elkaar kunnen spreken over onderlinge relaties en emoties., omdat je elkaar leert kennen en vertrouwen. Dat blijft, als het goed is, niet beperkt tot met elkaar spreken, maar leidt ook tot het elkaar daadwerkelijk ondersteunen en gezamenlijk naar anderen toe in actie te komen.

Beleidsplan
Klik op de onderstaande link voor het raadplegen van het diaconaal beleidsplan.

Document: “Diaconaal beleidsplan”

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Document: Jaarcijfers 2022-2021

 

Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd aan de diaconie.

Diverse activiteiten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van commissies en werkgroepen, zoals de commissie van beheer, evangelisatiecommissie etc.

Zie ook de activiteitenpagina van de ontmoetingskerk.

Beloningsbeleid
voor predikanten zie http://www.cgk.nl/index.php?predikantstraktementen

voor kerkelijk werkers zie http://www.steunpuntkerkenwerk.nl/kerkelijk-personeelsbeleid/kerkelijk-werkers/arbeidsvoorwaarden-kerkelijk-werkers/

Image
De Ketting 20, Dronten 0321-318084 Zie contact