Samenwerkende kerken

Sinds mei 2016 zijn de Nederlands Gereformeerde Kerk, de Christelijke Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde Kerk Dronten Zuid officieel samenwerkende kerken geworden.
In het voorjaar van 2017 wordt een drietal gezamenlijke diensten belegd in de 3 kerkgebouwen om dit heugelijke feit met elkaar te vieren.
Voor meer informatie over deze diensten klik HIER.

Onder leiding van een werkgroep zijn we bezig in de gemeenten vorm te geven aan deze samenwerking. Hiervoor is een aantal gebieden aangewezen waarop de samenwerking gestalte krijgt, nl kinderwerk, jongerenwerk, evangelisatiewerk en diaconaal werk. Op sommige gebieden (zoals evangelisatie en diaconaat) wordt ook al samengewerkt met andere kerken in Dronten.

Voor de 3 gezamenlijke diensten is een filmpje gemaakt waarin de voorgangers van de 3 kerken hun kijk op de samenwerking en hun droom voor de toekomst verwoorden.

Adresgegevens van de 3 kerken

Nederlands Gereformeerde Kerk
Kerkgebouw : Ichthuskerk, Roerstraaat 1, Dronten
Website :  www.ngkdronten.nl

Christelijke Gereformeerde Kerk
Kerkgebouw : Ontmoetingskerk, de Ketting 20, Dronten
Website : www.cgkdronten.nl

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Dronten-Zuid
Kerkgebouw : de Lichtboei, de Boeg 37, Dronten
Website :  www.gkvdrontenzuid.nl

Image
De Ketting 20, Dronten 0321-318084 Zie contact