Agenda

Ds.H.Fahner (Nunspeet)
zo 25 aug 2019 09:30 -
LICHTBOEI: Ds. C.T. de Groot
zo 25 aug 2019 16:30 -
Ds. H. Raveling
zo 01 sept 2019 09:30 -
LICHTBOEI: Ds. F.Krüger
zo 01 sept 2019 16:30 -
Ds.J. van Mulligen
zo 08 sept 2019 09:30 -
LICHTBOEI: Ds. J.Douma
zo 08 sept 2019 16:30 -
Ds. J. Oostenbroek, viering Heilig Avondmaal
zo 15 sept 2019 09:30 -

Sinds mei 2016 zijn de Nederlands Gereformeerde Kerk, de Christelijke Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde Kerk Dronten Zuid officieel samenwerkende kerken geworden.
In het voorjaar van 2017 wordt een drietal gezamenlijke diensten belegd in de 3 kerkgebouwen om dit heugelijke feit met elkaar te vieren.
Voor meer informatie over deze diensten klik HIER.

Onder leiding van een werkgroep zijn we bezig in de gemeenten vorm te geven aan deze samenwerking. Hiervoor is een aantal gebieden aangewezen waarop de samenwerking gestalte krijgt, nl kinderwerk, jongerenwerk, evangelisatiewerk en diaconaal werk. Op sommige gebieden (zoals evangelisatie en diaconaat) wordt ook al samengewerkt met andere kerken in Dronten.

Voor de 3 gezamenlijke diensten is een filmpje gemaakt waarin de voorgangers van de 3 kerken hun kijk op de samenwerking en hun droom voor de toekomst verwoorden.

Adresgegevens van de 3 kerken

Nederlands Gereformeerde Kerk
Kerkgebouw : Ichthuskerk, Roerstraaat 1, Dronten
Website :  www.ngkdronten.nl

Christelijke Gereformeerde Kerk
Kerkgebouw : Ontmoetingskerk, de Ketting 20, Dronten
Website : www.cgkdronten.nl

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Dronten-Zuid
Kerkgebouw : de Lichtboei, de Boeg 37, Dronten
Website :  www.gkvdrontenzuid.nl