Alles over de diaconie

Wat doet de diaconie? 'Wat u gedaan hebt aan een van de minste van mijn broeders,' zegt Jezus, 'dat hebt u aan Mij gedaan.'

Diaconie betekent letterlijk dienstbaar opstellen of, hulp bieden aan iemand die het nodig heeft. De diaconie verleent hulp in de ruimste zin van het woord aan de gemeente en haar leden. Dit kan financiële hulp zijn maar ook hulp in het vinden en benaderen van de juiste organisaties. Momenteel zijn er vier diakenen actief in de gemeente van de ontmoetingskerk Dronten.

Wijkteams

Diakenen zijn samen met pastoraal- en diaconaal medewerkers actief in de wijkteams. De gemeente is opgedeeld in vier groepen/wijken: één 70+ groep en 3 overige groepen waarin de rest van de gemeente is ingedeeld. Aan een wijk is een wijkteam gekoppeld. De wijkdiaken en leden van het wijkteam bezoeken gemeenteleden voor een belangstellend gesprek.

Omzien naar elkaar en gaven benutten

Het contact met gemeenteleden vanuit het wijkteam of groeigroep heeft ook een ander belangrijk doel; namelijk het helpen van gemeenteleden om hun gaven in te zetten en in contact te brengen met mensen met een hulpvraag. De Bijbel leert ons allen barmhartig te zijn voor onze medemens. Zo kunnen we samen een bondgenoot zijn tegen armoede, eenzaamheid of ziekte.

Collecten en doelen

De diaconie kan financiële hulp bieden dankzij de opbrengst uit collecten en giften. Tijdens de erediensten en avondmaal draagt de diaken zorg voor het collecteren waarbij de opbrengst aan verschillende doeleinden wordt besteedt en altijd ten goede komt van onze naasten. Zowel binnen de gemeente als voor projecten van bijvoorbeeld het werelddiaconaat. Enkele doelen:

  • Kerst- en boodschappenpakket voor mensen die krap bij kas zitten;
  • Seniorenontmoeting;
  • Stichting Redt een kind

Giften

Mocht u ons willen steunen dan zijn we uiteraard zeer dankbaar voor uw gift. Deze kunt u overmaken op rekeningnummer NL95 RABO 0348 1267 86 op naam Diaconie ontmoetingskerk Dronten. Wanneer u uw gift een bijzondere bestemming wenst te geven, vermeld dit dan bij de overboeking.

 

Image
De Ketting 20, Dronten 0321-318084 Zie contact