Agenda

kand. D. de Bruijne
Zondag 07 April 2024, 09:30
Hits : 42

CGK Dronten

Ontmoetingskerk

Zondag 7 april 2024 om 9.30 uur

Themadienst

Een goede evangelist heeft uitstraling

Voorganger: 

kandidaat D. de Bruijne

Welkom

en mededelingen

Zingen

Opwekking 654

Stil gebed

Votum en groet

Zingen

Medly Psalm 24

Inleiding thema

Zingen

Opwekking 717

Kindermoment

Kinderlied

Gebed

Lievelingslied

Gezang 283 (LvdK)

Schriftlezing

Mattheüs 5: 14-16 en Efeze 5: 1-20

Zingen

Gezang 96: 1, 5, 6, 7 en 10 (LvdK)

Verkondiging

Zingen

Opwekking 569

Gebed

dankzegging en voorbede

Collecte

Bunde-Meerssen en TUA

Geloofsbelijdenis

Opwekking 843

Zegen

Zingen

Opwekking 554

Image
De Ketting 20, Dronten 0321-318084 Zie contact