Agenda

BIDDAG LICHTBOEI, Ds. J.van Beveren
Woensdag 13 Maart 2024, 19:30
Hits : 100

4G Dronten

De Lichtboei

Woensdag 13 maart 2024 om 19.30 uur

Biddagdienst

Voorganger: 

ds. J. van Beveren

Welkom en mededelingen

Stil gebed

Votum en groet

Zingen

Opwekking 40

Gebed

Schriftlezing

Mattheus 5: 43-48

Overdenking

deel 1

Zingen

Psalm 104: 1 en 8

Overdenking

deel 2

Zingen

Opwekking 805

Gebed

Overdenking

deel 3

Gebed

Zingen

Psalm 134: 1 en 3

Collecte

Voedselbank Dronten

Zegen

Image
De Ketting 20, Dronten 0321-318084 Zie contact