Agenda

Ds. J. Oosterbroek
Zondag 10 Maart 2024, 09:30
Hits : 92

CGK Dronten

Ontmoetingskerk

Zondag 10 maart 2024 om 9.30 uur

Voorganger: 

drs. J. Oosterbroek

Welkom

In memoriam

Albert Lokken

Zingen

Gezang 416 (NLB)

Mededelingen

Zingen

Gezang 182: 1 en 2 (LvdK)

Stil gebed

Votum en groet

Zingen

Gezang 177: 1 en 2 (LvdK)

Onderwijs

Exodus 20: 1-17

Zingen

Psalm 32: 1 en 2

Kindermoment

Kinderlied

Gebed

om de leiding van de Heilige Geest

Schriftlezing

Marcus 14: 32-41

Zingen

Via Dolerosa (Sela)

Verkondiging

Zingen

Gezang 180: 1, 4, 6 en 7 (LvdK)

Gebed

dankzegging en voorbede

Collecte

Diaconie en Open Doors

Zingen

Psalm 5: 6 en 7

Geloofsbelijdenis

Zingen

Opwekking 832

Zegen

Image
De Ketting 20, Dronten 0321-318084 Zie contact