Agenda

Ds. J. Oosterbroek, Viering Heilig Avondmaal
Zondag 24 September 2023, 09:30
Hits : 146

CGK Dronten

Ontmoetingskerk

Zondag 24 september 2023 om 9.30 uur

Viering Heilig Avondmaal

Voorganger: 

drs. J. Oosterbroek

Welkom

In memoriam

broeder Piet Bruins

Zingen

Psalm 25: 3 (OB)

Mededelingen

Zingen

Opwekking 47

Stil gebed

Votum en groet

Zingen

Psalm 92: 1 en 2 (DNP)

Onderwijs

Deuteronomium 5: 1-21

Zingen

Gezang 297 (LvdK)

Kindermoment

Kinderlied

Gebed

om leiding van de Heilige Geest

Schriftlezing

Efeziërs 1: 1-14 

Zingen

Gezang 303: 1, 2 en 5 (LvdK)

Verkondiging

Zingen

Gezang 442: 1 en 2 (LvdK)

Formulier

Zingen

Gezang 442: 3 en 4 (LvdK)

Viering

Heilig Avondmaal

Zingen

Aan tafel (Sela)

Gebed

dankzegging en voorbede

Collecte

Tear, Emeritikas en Red een kind

Zingen

Geloofsbelijdenis

Zegen

Image
De Ketting 20, Dronten 0321-318084 Zie contact