Agenda

Ds. J. Oosterbroek viering Heilig Avondmaal
Zondag 26 Maart 2023, 09:30
Hits : 98
• Welkomen mededelingen 
• ZingenOpwekking 192
• Stil gebed
• Votum en groet
• ZingenPsalm 612 en 3 (De Nieuwe Psalmberijming)
• Onderwijs
• ZingenGezang 182: 1 en 2 (Liedboek voor de Kerken)
• Kindermoment
• Projectlied
• Gebedleiding van de Heilige Geest
• SchriftlezingMattheus 16
• ZingenOpwekking 428
• Verkondiging                   
• ZingenPsalm 17: 3 en 8 (Oude Berijming)
• Formulier
• ZingenAan tafel (Sela)
• Viering
• ZingenGezang 192: 1, 2, 5 en 6 (Liedboek voor de Kerken)
• Gebeddankzegging en voorbede 
• Collecte                
• ZingenGezang 416 (Nieuwe Liedboek)
• Zegen