user_mobilelogo

button durftevragen

Flat View
Per jaar
Maandelijkse weergave
Per maand
Weekly View
Per week
Daily View
Vandaag
Search
Zoeken
Ds. Jurrian Oosterbroek STARTZONDAG
Zondag 12 September 2021, 09:30
door atukker

Voorganger: drs. J. Oosterbroek

                                              

 • Welkom                mededelingen
 • Zingen                       Opwekking 797
 • Introductie               Thema HELP
 • Zingen                  Opwekking 798
 • Stil gebed
 • Votum en groet                                                             
 • Zingen                  De Nieuwe Psalmberijming Psalm 125: 1, 2 en 3
 • Onderwijs                
 • Lievelingslied           Psalm 68: 10 (OB)             
 • Kindermoment
 • Kinderlied                 Opwekking kids 139
 • Gebed
 • Zingen                    Opwekking 806
 • Schriftlezing         Jeremia 38: 1-13
 • Zingen                  Medley Psalm 121 en Opwekking 640
 • Verkondiging          
 • Zingen                  Opwekking 789
 • Gebed                                   dankzegging en voorbeden
 • Collecte
 • Afscheid                    groep 8
 • Zingen                  Opwekking 746                              
 • Geloofsbelijdenis    Youth for Christ 62
 • Zegen
 • Zingen                       Opwekking 807

 

Hieronder volgt de liturgie met alle liederen

Welkom en mededelingen

Opw. 797 Breng ons Samen

U roept ons samen als kerk van de Heer,

verbonden met U en elkaar.

Wij brengen U lof, geven U alle eer:

eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.

Jezus is Gastheer en nodigt ons uit:

waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest

die alles gelooft en verdraagt.

Streef naar de gaven die God aan ons geeft:

veelkleurig, verschillend en dienstbaar.

Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:

liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.

Refrein:

Breng ons samen, één in uw naam.

Ieder is welkom hier binnen te gaan.

Samen, één door de Geest;

verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

U roept ons samen voor Woord en gebed,

als deel van uw kerk wereldwijd.

Wij bidden om vrede, verzoening en recht;

gebruiken met vreugde de maaltijd.

Wij breken het brood en verstaan het geheim,

om samen uw kerk en van Christus te zijn.

Refrein:

Breng ons samen, één in uw naam.

Ieder is welkom hier binnen te gaan.

Samen, één door de Geest;

verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

Bridge:

Wij belijden één geloof en één Heer;

zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.

Heer, geef vrede die ons samenbindt.

Vader, maak ons één!

Bridge:

Wij belijden één geloof en één Heer;

zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.

Heer, geef vrede die ons samenbindt.

Vader, maak ons één!

tussenspel

Refrein:

Breng ons samen, één in uw naam.

Ieder is welkom hier binnen te gaan.

Samen, één door de Geest;

verbonden in liefde…..

Breng ons samen, één in uw naam.

Ieder is welkom hier binnen te gaan.

Samen, één door de Geest;

verbonden in liefde, die U aan ons geeft

Introductie thema HELP (Vanessa)

 

Opw.  798 Hou vol

Wij zijn het volk van God
Wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar
een leven lang te gast
Er ligt een hemels vaderland voor ons klaar

Houd vol, houd vol
Hij laat niet los

               

Het is een zegetocht
Van heiligen en twijfelaars bij elkaar
Maar kijk, wij lopen nog
Wij lopen wat God heeft beloofd achterna

Houd vol, houd vol
Hij laat niet los

               

God is voor ons, God is naast ons
God is altijd om ons heen
Laat maar komen wat hierna komt
Want Hij laat ons nooit alleen

               

En nu wij zijn omringd
Door zoveel helden die ons voor zijn gegaan
Nu geven wij niet op
Het zijn de schouders waarop wij mogen staan

Houd vol, houd vol
Hij laat niet los

               

God is voor ons, God is naast ons
God is altijd om ons heen
Laat maar komen wat hierna komt
Want Hij laat ons nooit alleen
Hij laat ons nooit alleen

               

Stil gebed - Votum - Groet

Onderwijs 

 

 

 

 

Lievelingslied (Mineke Keteldijk)

Psalm 68 vers 10

Geloofd zij God met diepst ontzag!

Hij overlaadt ons, dag aan dag,

Met Zijne gunstbewijzen.

Die God is onze zaligheid;

Wie zou die hoogste Majesteit

Dan niet met eerbied prijzen?

Die God is ons een God van heil;

Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil,

Ons 't eeuwig, zalig leven;

Hij kan, èn wil, èn zal in nood,

Zelfs bij het naad'ren van den dood,

Volkomen uitkomst geven.

Kindermoment (Wim Hanekamp)

Kinderlied opwekking kids 139 (gedeeltelijk)

Gebed

 

Opw. 806 Soeverein

Er ligt hoop in onze tranen,

er ligt kracht in ons verdriet.

U ontmoet ons als een Vader

en doet onze angst teniet.

U bent werkzaam als wij wachten.

U heiligt ons steeds meer.

Boven al onze gedachten

leert U ons vertrouwen, Heer.

Refrein:

U geeft ons hoop en voorspoed.

U vergeet uw mensen niet.

U bent er in het vuur en in de vloed.

Uw trouw is voor eeuwig.

Uw liefde houdt stand.

U bent soeverein, o God.

Onvoorstelbaar is uw wijsheid.

Wie begrijpt uw wegen, Heer?

U troont hoger dan de hemel

en toch knielt U bij ons neer;

diep bewogen met wie pijn lijdt

en door niemand wordt gehoord.

U omringt en ondersteunt mij.

Mijn vreugde vind ik in uw Woord.

U geeft ons hoop en voorspoed.

U vergeet uw mensen niet.

U bent er in het vuur en in de vloed.

Uw trouw is voor eeuwig.

Uw liefde houdt stand.

U bent soeverein, o God.

Bridge 2x:

Ook wanneer de vijand ons beschadigt:

U keert het voor ons om,

U geeft ons reden om U te eren.

Ook al voert de weg door diepe dalen,

uw trouw blijft steeds bij ons.

U geeft ons reden om U te eren.

U geeft ons hoop en voorspoed.

U vergeet uw mensen niet.

U bent er in het vuur en in de vloed.

Uw trouw is voor eeuwig.

Uw liefde houdt stand.

U bent soeverein, o God.

Uw trouw is voor eeuwig.

Uw liefde houdt stand.

U bent soeverein, o God.

 

Schriftlezing Jeremia 38: 1-13

 

Medley Psalm 121 en Opwekking 640

 

Psalm 121

Vers 1

Ik sla mijn ogen op en zie

de hoge bergen aan,

waar komt mijn hulp vandaan?

Mijn hulp is van mijn Here, die

dit alles heeft geschapen.

Mijn herder zal niet slapen.

Vers 4

De Heer zal u steeds gadeslaan,

Hij maakt het kwade goed,

Hij is het die u hoedt.

Hij zal uw komen en uw gaan,

wat u mag wedervaren,

in eeuwigheid bewaren.

Opw. 640

Ik hef mijn ogen op naar de bergen,

waar komt mijn hulp vandaan?

Ik hef mijn ogen op naar U, Heer,

die mij bij zal staan.

Mijn hulp is van U, Heer

die alles heeft gemaakt.

U zult voorkomen dat ik wankel of val.

U bent mijn beschermer

die over mij waakt,

die niet sluimeren of slapen zal.

Wat kan mij gebeuren

door zon of door maan?

U bent mijn schaduw,

U bent er altijd.

Bewaart heel mijn leven,

mijn komen en gaan.

U beschermt mij tot in eeuwigheid.

Mijn hulp is van U, Heer.

Verkondiging 

Opw. 789 U leert me lopen op het water

U leert me lopen op het water,

de oceaan is weids en diep.

U vraagt me alles los te laten,

daar vind ik U en ik twijfel niet.

               

En als de golven overslaan,

dan blijf ik hopen op uw Naam.

Mijn ziel vindt rust,

want in de storm bent U dichtbij.

Ik ben van U en U van mij.

               

De diepste zee is vol genade.

Uw sterke hand, die houdt mij vast.

En als mijn voeten zouden falen,

dan faalt U niet, want uw trouw houdt stand.

               

En als de golven overslaan,

dan blijf ik hopen op uw Naam.

Mijn ziel vindt rust,

want in de storm bent U dichtbij.            

Ik ben van U en U van mij, Ooh….

               

Geest van God, leer mij te gaan over de golven,

in vertrouwen U te volgen,

te gaan waar U mij heen leidt.

Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen.

Ik vertrouw op uw genade,

want ik ben in uw nabijheid.

               

Geest van God, leer mij te gaan over de golven,

in vertrouwen U te volgen,

te gaan waar U mij heen leidt.

Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen.

Ik vertrouw op uw genade,

want ik ben in uw nabijheid.

Geest van God, leer mij te gaan over de golven,

in vertrouwen U te volgen,

te gaan waar U mij heen leidt.

Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen.

Ik vertrouw op uw genade,

want ik ben in uw nabijheid

               

En als de golven overslaan,

dan blijf ik hopen op uw Naam.

Mijn ziel vindt rust,

want in de storm bent U dichtbij.

Ik ben van U en U van mij.

Dankgebed met afsluitend gezamenlijk het ‘Onze Vader’

Collecte

Afscheid groep 8 (Corina)

 

Zingen: Opw. 746

De God van de vrede

Geeft jou zijn zegen

Op alle wegen

Die je zult gaan

Ontvang nu de vrede

En de genade

Van God, onze Vader

Zo zegent Hij jou

Geloofsbelijdenis – YFC 62

Heer U bent mijn leven, de grond waarop ik sta

Heer U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt

Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga

Zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta

Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij

Heer ik bid U, blijf mij nabij.

“k geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd

Eeuw’ge Zoon van God, die mens werd zoals wij

U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons

Één met God de Vader en verenigd met uw volk

Tot de dag gekomen is van uw wederkomst

Dan brengt U ons thuis in Gods rijk

Heer, U bent mijn kracht, de Rots waarop ik bouw

Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart

En niets in dit leven zal ons scheiden Heer

Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los

Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd

En in uw vergeving leef ik nu

Vader van het leven, ik geloof in U

Jezus, de Verlosser, wij hopen steeds op U

Kom hier in ons midden, Geest van liefd’ en kracht

U die via duizend wegen ons hier samen bracht

En op duizend wegen zendt U ons weer uit

Om het zaad te zijn van Gods rijk.

 

Zegen

OPWEKKING 807 (MY LIGHTHOUSE)

In my wrestling and in my doubts
In my failures You won't walk out
Your great love will lead me through
You are the peace in my troubled sea
You are the peace in my troubled sea

In the silence, You won't let go
In the questions, Your truth will hold
Your great love will lead me through
You are the peace in my troubled sea
You are the peace in my troubled sea

My lighthouse, my lighthouse
Shining in the darkness. I will follow You
My lighthouse, my lighthouse
I will trust the promise
You will carry me safe to shore (oh-oh-oh-oh-oh)
Safe to shore (oh-oh-oh-oh-oh)
Safe to shore (oh-oh-oh-oh-oh)
Safe to shore

I won't fear what tomorrow brings
With each morning I'll rise and sing
My God's love will lead me through
You are the peace in my troubled sea
You are the peace in my troubled sea

My lighthouse, my lighthouse
Shining in the darkness, I will follow You
My lighthouse, my lighthouse
I will trust the promise
You will carry me safe to shore (oh-oh-oh-oh-oh)
Safe to shore (oh-oh-oh-oh-oh)
Safe to shore (oh-oh-oh-oh-oh)
Safe to shore

Fire before us, You're the brightest
You will lead us through the storms
Fire before us, You're the brightest
You will lead us through the storms
Fire before us, You're the brightest
You will lead us through the storms
Fire before us, You're the brightest
You will lead us through the storms

My lighthouse, my lighthouse
Shining in the darkness, I will follow You
My lighthouse, my lighthouse
I will trust the promise
You will carry me safe to shore (oh-oh-oh-oh-oh)
Safe to shore (oh-oh-oh-oh-oh)
Safe to shore (oh-oh-oh-oh-oh)
Safe to shore