user_mobilelogo
Flat View
Per jaar
Maandelijkse weergave
Per maand
Weekly View
Per week
Daily View
Vandaag
Search
Zoeken
LICHTBOEI: Ds. B.Luiten
Zondag 23 Februari 2020, 16:30

 • gezongen votum, zegengroet met gezongen amen
 • zingen: Ps 2 Wat drijft de volken …
 • gebed

 • Schriftlezing: Openbaring 17 door wie …?
 • zingen: Ps 102: 9, 10 Uit de hemel, hoog verheven …

 • preek over Openbaring 17

 • zingen: LB 898 Een vaste burcht is onze God …                          staande

uit LB dus, déze versie van dit lied

 • belijdenis van geloof staande

 • zingen: GK 200 O, God en Heer almachtig …                               staande

 • dankzegging/voorbede
 • collecte

 • zingen: LB 263 Wees Gij mijn toevlucht …
 • zegen met gezongen amen