user_mobilelogo
Flat View
Per jaar
Maandelijkse weergave
Per maand
Weekly View
Per week
Daily View
Vandaag
Search
Zoeken
Ds. A. Broersma
Zondag 23 Februari 2020, 09:30

Welkom en mededelingen + aanvraag voorbede

Zingen       Opwekking 268  Hij kwam bij ons heel gewoon             

Stil gebed-votum-groet                                            

Zingen       psalm 43:1,2,3,4,5                                                    

Verootmoediging zingen LvK 169:1,2,3

Genadeverkondiging LvK 169:4,5,6

Gods leefregels

Gebed om de leiding van de Heilige Geest

Schriftlezing Johannes 11,1 t/m27

Kindermoment (daarna gaan de kinderen naar de kindernevendienst)

Zingen Opwekking 262 Uw Woord is een lamp

Tekstlezing Johannes 13,1                                                 

Verkondiging ‘Jezus heeft de zijnen lief tot het einde’.            

Zingen LvK 182:1,2,3                                                         

Dankzegging en voorbeden                            

Zingen       LvK 182:4,5,6                                                   

Zegen