user_mobilelogo
Flat View
Per jaar
Maandelijkse weergave
Per maand
Weekly View
Per week
Daily View
Vandaag
Search
Zoeken
Ds. J. van Mulligen
Zondag 19 Januari 2020, 09:30

Welkom en mededelingen + aanvraag voorbede

Zingen: Gezang 95: 1, 2 en 3                                                                                                    

Stil gebed-votum-groet                                                                             

Zingen: Psalm 65: 1 en 2                                                                                                            

Onderwijs                                                                                        

Zingen: Lied 350 Opwekking                                                                                                   

Gebed om de leiding van de Heilige Geest

Schriftlezing: 1 Tessalonicensen 5: 12-28 NBV

Kindermoment, wordt verzorgd door kindernevendienst

Zingen: Schriftberijmingen 28: 1, 2 en 5 – melodie Gezang 463 Liedboek)

Tekstlezing: 1 Tessalonicenzen 5: 17: ,bid onophoudelijk’                                                                        

Verkondiging: GEBED ZONDER END                                                                                     

Zingen: Lied 125: Opwekking                                                                                                  

Dankzegging en voorbeden                                                     

Zingen: Psalm 146: 1, 2 en 3                                                                                                     

Zegen