user_mobilelogo
Flat View
Per jaar
Maandelijkse weergave
Per maand
Weekly View
Per week
Daily View
Vandaag
Search
Zoeken
Ds.R.v.d.Kamp. Viering Heilig Avondmaal
Zondag 08 December 2019, 09:30

Welkom en mededelingen

Zingen als psalm van de opgang : 42.1,7

Stil gebed

Groet en bemoediging

Zingen als drempellied : ps. 25.3

Onderwijs : Jes. 55.6.7

Zingen : ps. 25.2

Gebed om de leiding van  de heilige Geest

Profetenlezing : Jesaja 43.16-21

Zingen : ps. 77.4.6

Kindermoment en projectlied

Verkondiging

Zingen : gez. 127.2

Geloofsbelijdenis

Dienst van de tafel

Toebereiden van de tafel

Zingen : ps. 43.4

De Lofprijzing

Zingen : gez. 457.4

Instellingswoorden

De gedachtenis van Christus

Gebed om de heilige Geest + Onze Vader

Zingen van ‘het Lam Gods’ : gez. 254.3

Nodiging tot de maaltijd en zingen : gez. 358.2.3

Zingen na de tafels : gez. 126.vers 1 – vers 2 – vers 3

Afsluiting van de maaltijd

Dankzegging en voorbeden

Collecte

Zingen : gez. 257

Zegen