Flat View
Per jaar
Maandelijkse weergave
Per maand
Weekly View
Per week
Daily View
Vandaag
Search
Zoeken
Kandidaat A.J.Dorst (in het kader van het beroepingswerk)
Zondag 13 Oktober 2019, 09:30

Welkom en mededelingen + aanvraag voorbede

Zingen  Psalm 149:1 en 3 NB                                                                                    

Stil gebed-votum-groet                                                                             

Zingen  Psalm 1:1 en 2 Nieuwe Psalmberijming                                                                              

Onderwijs                                                                                        

Zingen Weerklank 367:1 en 2 (zie bijlage)                                                                                         

Gebed om de leiding van de Heilige Geest

Schriftlezing Jesaja 61:1-11 en Marcus 10:13-16

Kinderlied Weerklank 555 – Laat de kinderen tot Mij komen (hierna gaan de kinderen naar de kindernevendienst, even zeggen)

Tekstlezing                                                                                      

Verkondiging                                                                                  

Zingen Opwekking 428                                                                               

Dankzegging en voorbeden                                                     

Zingen Gezang 440:1,2 en 4                                                                                     

Zegen