user_mobilelogo
Flat View
Per jaar
Maandelijkse weergave
Per maand
Weekly View
Per week
Daily View
Vandaag
Search
Zoeken
Ds.J. van Mulligen
Zondag 08 September 2019, 09:30

LITURGIE Morgendienst  te Dronten op 8 september 2019                   

Welkom en mededelingen + aanvraag voorbede

Zingen : Gezang 460: 1, 2, 3 en 5                                                                 

Stil gebed-votum-groet                                                        

Zingen: Psalm 65: 1 en 2                                                                                                        

Onderwijs                                                                 

Zingen : Lied 350 Opwekking                                                                               

Gebed om de leiding van de Heilige Geest

Schriftlezing: Zacharia 3 NBV

Kindermoment- en lied: Als je bidt zal Hij je geven

Zingen: Psalm 130: 1 en 2 (Nieuwe Berijming – zie tekst hieronder)

Tekstlezing: Zacharia 3: 2: ‘ Is deze Jozua niet een stuk zwart geblakerd hout dat uit het vuur is weg gerukt?’                                                                   

Verkondiging: BRANDHOUT                                                                                 

Zingen: Psalm 143: 2, 8 en 9                                                                                                

Dankzegging en voorbeden                                      

Zingen : Gezang 423: 1 t/m 4                                                           

Zegen

Nieuwe berijming Psalm 130: 1 en 2

 1. Vanuit het diepe duister
  vind ik geen uitweg, 
  HEER.
  Ik schreeuw om redding; luister,
  geef aandacht, reageer.
  U kent mijn hele leven,
  mijn zondige gedrag.
  Toch wilt U ons vergeven.
  Uw naam verdient ontzag!
 2. Ik blijf de HEERverwachten,
  mijn ziel kijkt uit naar Hem.
  Zijn woord vult mijn gedachten;
  ik hunker naar zijn stem.
  De 
  HEERlaat van zich horen,
  blijf hopen, Israël!
  Eens zal de morgen gloren
  van redding en herstel.