user_mobilelogo
Flat View
Per jaar
Maandelijkse weergave
Per maand
Weekly View
Per week
Daily View
Vandaag
Search
Zoeken
Ds.H.Fahner (Nunspeet)
Zondag 25 Augustus 2019, 09:30

Welkom en mededelingen  + aanvraag voorbede  (door ovd)                                     

Aanvangslied: Lied 281 Opw (Als een hert dat verlangt naar water....)  (staande) 

Stil gebed  en  Votum & Groet                                                                 “                                                

Samenzang:  Ps. 84 : 1, 2   (Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer....)    

Onderwijs: lezing van de Tien geboden  +  Gal. 5 : 22, 23a

Samenzang:  Gez. 437 : 1, 2, 3  LvdK  (Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht)

                                                              

Gebed om de leiding van de Heilige Geest

Bijbellezing:  Psalm 63  (NBV)  (vers 1 t/m 4 is de tekst voor de verkondiging)

Kinderlied:  God die alles maakte   ELB 433

daarna gaan de kinderen naar de kindernevendienst

Samenzang:  Ps. 63 : 1, 2   (Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat)

Verkondiging

"Davids belijdenis in de woestijn".

  • waarnaar hij verlangt
  • wat hij gezien heeft
  • wat zijn geheim is

Samenzang:  Gez. 14 : 2, 4, 5 LvdK  (De Heer is mijn Herder! Hij waakt....)

Dankgebed en voorbeden

Inzameling van de gaven

Slotlied:  Ps. 84 : 3, 6   (Welzalig die uit uw kracht leeft)             (staande)

Zegen.                                                                                                  “