Flat View
Per jaar
Maandelijkse weergave
Per maand
Weekly View
Per week
Daily View
Vandaag
Categories
Per categorieën
Search
Zoeken
Ds. Jurrian Oosterbroek
Zondag 19 September 2021, 09:30
door arjan

Voorganger: drs. J. Oosterbroek


 Welkom mededelingen
 Zingen Liedboek voor de Kerken Gezang 444: 1 en 2
 Stil gebed
 Votum en groet
 Zingen Opwekking 70
 Onderwijs
 Zingen De Nieuwe Psalmberijming Psalm 119: 4 en 5
 Kindermoment
 Kinderlied
 Gebed
 Schriftlezing Psalm 34
 Zingen Psalm 56: 5 en 6 (oude berijming)
 Verkondiging
 Zingen Psalm 34: 1 en 2
 Gebed dankzegging en voorbeden
 Collecte
 Zingen Evangelische liedbundel 357: 1 en 4
 Formulier Heilig Avondmaal
 Geloofsbelijdenis Liedboek voor de Kerken Gezang 255: 1 en 4