user_mobilelogo

button durftevragen

Flat View
Per jaar
Maandelijkse weergave
Per maand
Weekly View
Per week
Daily View
Vandaag
Categories
Per categorieën
Search
Zoeken
Ds. J. Oosterbroek
Zondag 27 Juni 2021, 09:30 - 11:00

Kijk bij KerkTV voor de live kerkdienst en kindermoment.

Voorganger: drs. J. Oosterbroek                                             

 • Zingen                    Opwekking 797
 • Welkom                mededelingen
 • Zingen                       Opwekking 464
 • Stil gebed
 • Votum en groet                                                             
 • Zingen                    Psalm 42:1
 • Onderwijs                                                             
 • Zingen                  De Nieuwe Psalmberijming Psalm 32: 1 en 2

1. Gelukkig wie door God is vrijgesproken,

wie met bedrog en ontrouw heeft gebroken.

Gelukkig als de HEER zijn schuld vergeeft,

als in zijn geest geen onoprechtheid leeft.

Mijn misdaad bleef aan mijn geweten knagen.

Ik leed voortdurend, kreunde hele dagen.

Uw hand lag op mij, tot ik niet meer kon;

mijn kracht smolt weg als in de zomerzon.

2. Toen ik was vastgelopen in mijn zonden

kwam ik tot inkeer; ik zei onomwonden:

‘O HEER, ik was ontrouw, vergeef het mij’ –

mijn schuldenlast verdween, U sprak mij vrij.

Laat allen die zichzelf aan U verbinden,

U zoeken, HEER, zolang U zich laat vinden.

U bent mijn schuilplaats, onheil raakt mij niet;

ik juich het uit omdat U redding biedt.

 • Kindermoment
 • Kinderlied                
 • Gebed
 • Schriftlezing         Exodus 17 en Deuteronomium 25: 17-19
 • Zingen                  Als je bidt, zal Hij je geven
 • Verkondiging           Bidden helpt!?                                  
 • Zingen                  Opwekking 42
 • Gebed                        dankzegging en voorbeden
 • Collecte                    
 • Geloofsbelijdenis  
 • Zingen                       Opwekking 733
 • Zegen
 • Zingen                    Psalm 150: 1 en 2