user_mobilelogo

button durftevragen

Flat View
Per jaar
Maandelijkse weergave
Per maand
Weekly View
Per week
Daily View
Vandaag
Categories
Per categorieën
Search
Zoeken
Ds. J. Oosterbroek
Zondag 20 Juni 2021, 09:30 - 11:00

Kijk bij KerkTV voor de live kerkdienst en kindermoment.


Voorganger: drs. J. Oosterbroek

 • Welkom mededelingen
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Zingen De Nieuwe Psalmberijming Psalm 84: 1 en 2

 1. Hoe lief heb ik uw woning, HEER!
Verlangend vraag ik telkens weer
daar uw nabijheid te ervaren.
In de beschutting van uw huis
zijn zelfs de mus en zwaluw thuis:
zij nestelen bij uw altaren.
Gelukkig wie daar dag aan dag
bij U woont en U prijzen mag.

2. Gelukkig wie gesterkt in U
als pelgrims door het hier en nu
blijven verlangen naar uw wegen.
Zij weten wie hen helpen zal:
zelfs in het uitgedroogde dal
daalt zegen op hen neer als regen.
Verfrist mogen zij verder gaan;
straks komen zij in Sion aan.

 • Onderwijs
 • Zingen Opwekking 350
 • Kindermoment
 • Kinderlied Geef mij kracht
 • Gebed
 • Schriftlezing Genesis 19: 1- 29
 • Zingen Psalm 5: 6 en 7
 • Verkondiging
 • Zingen Liedboek voor de kerken Gezang 473: 1, 5, 8 en 10
 • Gebed dankzegging en voorbeden
 • Collecte
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen Opwekking 717
 • Zegen