user_mobilelogo
Flat View
Per jaar
Maandelijkse weergave
Per maand
Weekly View
Per week
Daily View
Vandaag
Categories
Per categorieën
Search
Zoeken
Online-dienst 4G vanuit DE LICHTBOEI te verzorgen door GKV Noord: Ds.Griffioen (Baambrugge)
Zondag 02 Augustus 2020, 09:30

KLIK HIER OM NAAR DE LICHTBOEI TE GAAN

 

KINDERNEVENDIENST 

 

Liturgie

Welkom en Mededelingen van de ouderling van dienst

Votum en zegengroet

Intochtlied: Hemelhoog 591 :1, 3 en 4 (Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam)

Gebed van verootmoediging en woorden van vergeving (nav Micha 6)

Zingen: NwLB Psalm 84a: 1, 2, 4 en 5 (Wat hou ik van uw huis)

Bijbellezing: 1 Korintiërs 8:1-13 door ….. ?

Preek over Handelingen 15:19-21

19Daarom ben ik van oordeel dat men het hun die zich uit de heidenen tot God bekeren, niet lastig moet maken, 20maar aan hen moet schrijven dat zij zich dienen te onthouden van de dingen die door de afgoden besmet zijn, van ontucht, van het verstikte en van bloed. 21Want Mozes heeft van oude tijden af in elke stad mensen die hem prediken, want hij wordt elke sabbat in de synagogen voorgelezen.

Thema van de preek:

          Hoe leven de kinderen van God in deze godloze wereld?

Zingen na de preek: NwLB 605 : 1, 2, 4 en 5 (De toekomst is al gaande)

Dankzegging en voorbeden

De Collecte is voor …….

Slotlied: NwLB 835: 1, 2 en 4 (Jezus, ga ons voor)

Uitleiding en Zegen