Lijstvorm

Online-dienst vanuit de ICHTHUSKERK te verzorgen door NGK: Ds. Frits Krüger
Zondag 28 Juni 2020, 09:30
Hits : 358

4G-kerken Dronten - Handreiking bij de liturgie, 28 juni 2020

Deze 4G dienst is om 9.30 uur vanuit de Ichthuskerk:
https://www.ngkdronten.nl/go/kerk-en-coronavirus/online-diensten-140620/

 1. Live meekijken via Kerkdienst gemist van NGK Dronten: https://kerkdienstgemist.nl/streams/206824/embed
 2. Of via Youtube van NGK Dronten

Het kindermoment is te vinden via deze link. Wilt u op een later moment kijken? Kijk dan naar Youtube NGK Dronten en klik de video van de dienst of het kindermoment.

 

Heb je Tops en Tips voor de opzet van de diensten? We horen ze graag via de link Tops en Tips:   https://forms.gle/Ec8gXoLVDhdwgpxw9

 

Gebedspunten van de CGK staan vermeld evenals de bestemming van de collecte. Aan het eind staan enkele vragen om over door te denken en/of door te praten.

 

DIENST - Voorganger is ds Frits Krüger.

 • Welkom en inleiding thema

 • Zingen                                    Als ik U ontmoet (Sela)

 • Gebed en groet

 • Geloofsbelijdenis

 • Kindermoment

 • Zingen                                     Opwekking 669 Adonai

 • Bjbellezing en verkondiging Psalm 67

 • Zingen                                     Psalm 67 (Psalmproject)

 • Collecten

 • Gebed

 • Donderdag 25 juni 2020, is zuster Johanna Judith Venema - Krijger overleden op de leeftijd van 84 jaar.

Op de rouwcirculaire staat het kanselkleed dat ze gemaakt heeft met daaronder de woorden: ‘De Heer zelf gaat voor je uit, Hij zal je bijstaan en geen moment van je zijde wijken. Wees niet bang en laat je door niets ontmoedigen.’

Desgewenst kunt u maandag 29 juni tussen 16 en 20 uur thuis afscheid nemen.

De dienst van afscheid, troost en uitzicht zal worden gehouden op donderdag 2 juli om 11.30 uur in de Ontmoetingskerk. Op de rouw circulaire staat wat te doen als u de dienst wilt bijwonen of hoe u deze kunt volgen.

We mogen bidden om troost en kracht voor onze broeder Lambert Venema, de kinderen en de klein- en achterkleinkinderen.

 • Voorbede is gevraagd voor de familie De Groot-Stoter. Zondag 21 juni is de moeder van Yvonne overleden. De begrafenis was vrijdag. Ook voor hen mogen we de Here vragen om troost en kracht.

 • Afgelopen dinsdag is Jenny Bruins aan haar rug geopereerd. Ze heeft hier heel lang en met veel pijn op moeten wachten. Ze is inmiddels weer thuis. Er is dankbaarheid dat de operatie nu toch mogelijk was. We mogen bidden voor een goed herstel en om rust die nodig is om deze periode van herstel ook goed door te komen.

 • Zingen – Opwekking 832 Jezus Overwinnaar

 • Zegen

 

LEEFREGEL – Mattheüs 25: 34-40 (BGT)

34 [Wanneer d Mensenzoon komt] zal Hij tegen de mensen aan zijn rechterkant zeggen: ‘Kom, de nieuwe wereld is voor jullie. Want mijn Vader heeft het echte geluk voor jullie bestemd. Dat was al de bedoeling vanaf de schepping.

35Want toen ik honger had, gaven jullie mij te eten. Toen ik dorst had, gaven jullie mij te drinken. Toen ik een vreemdeling was, namen jullie mij in huis. 36Toen ik naakt was, gaven jullie mij kleren. Toen ik ziek was, zochten jullie mij op. Toen ik gevangen was, kwamen jullie naar mij toe.’

37Dan zullen die goede mensen zeggen: ‘Maar Heer, wanneer is dat gebeurd? Wanneer had u honger en gaven we u te eten? Wanneer had u dorst en gaven we u te drinken? 38Wanneer was u een vreemdeling en namen wij u in huis? Wanneer was u naakt en gaven we u kleren? 39Wanneer was u ziek of gevangen, en kwamen wij naar u toe?’

40Dan zal de Mensenzoon tegen hen zeggen: ‘Luister goed naar mijn woorden: Elke keer dat jullie iets goeds deden voor één van de gelovigen die hier naast mij staan, deed je iets goeds voor mij.’

Om over na te denken of door te praten

 1. Wat in jouw leven/wereld laat jou uitroepen: “Heer, laat ons uw glorie/heerlijkheid zien!”?

 2. Geloof jij echt dat het gezicht van God oplicht van blijdschap en liefde wanneer jij bij Hem komt?

  1. Indien ‘ja’- hoe weet je dat?

  2. Indien ‘nee’- wat maakt het voor jou moeilijk om dit te accepteren?

 3. Hoe kan jij de mensen die jij in jouw leven tegenkomt (gezin, buren, collega’s, klasgenoten…) iets van het vriendelijke gezicht van God laten zien?

  1. Hoe deed Jezus dat?

  2. Hoe zouden we dat als kerken samen hier in Dronten kunnen doen?

 4. In de preek werd gezegd dat God als Rechter vooral bevrijdend werkt in onze wereld.

  1. Hoe ervaar jij dat, of waar zie je dat?

  2. Hoe kan jij, hoe kunnen wij, dat bevrijdende van zijn regering over alles en iedereen uitdelen in onze omgeving?

 5. Hoe ga jij de woorden van Psalm 67 deel maken van jouw dagelijks gebed?