Agenda

Ds. J. Oosterbroek
Zondag 14 Juli 2024, 09:30
Hits : 157

Zondag 14 juli 2024 om 9.30 uur

   

Voorganger: 

drs. J. Oosterbroek

   

Welkom

en mededelingen

Zingen

Opwekking 464

Stil gebed

Votum en groet

 

Uitreiking Bijbels

groep 4

Afscheid kindernevendienst

groep 8 en Marjolein van Doorn

Zingen

De zegen van God 

Onderwijs

Leviticus 19: 1-15

Zingen

Opwekking 350

Gebed

 

Schriftlezing

Psalm 24

Zingen

Opwekking 70

Verkondiging

Zingen

Psalm 24: 1, 3 en 4 (DNP)

Gebed

dankzegging en voorbede

Collecte

Psalm 5: 6 en 7 (OB)

Geloofsbelijdenis

Opwekking 426

Zingen

Gezang 44: 1 (LvdK)

Zegen

Image
De Ketting 20, Dronten 0321-318084 Zie contact