Agenda

PINKSTEREN: Ds. J. Oosterbroek
Zondag 19 Mei 2024, 09:30
Hits : 76
 

CGK Dronten

Ontmoetingskerk

Zondag 19 mei 2024 om 9.30 uur

Belijdenisdienst

Voorganger: 

drs. J. Oosterbroek

Welkom

en mededelingen

Zingen

Gezang 477 (LvdK)

Stil gebed

Votum en groet

Zingen

Opwekking 463

Onderwijs

Zingen

Psalm 51: 3 (DNP)

Kindermoment

Kinderlied

Gebed

Schriftlezing

Hand. 2: 1-13 en 1 Kor 12: 1-11

Zingen

Psalm 25: 2 en 6 (DNP)

Verkondiging

Zingen

Opwekking 461

Formulier

openbare geloofsbelijdenis

Beantwoorden vragen

Gideon Schokker

Zingen

Opwekking 185

Gebed

dankzegging en voorbede

Collecte

Diaconie, Onderlinge Bijstand en Advies

Geloofsbelijdenis

Gezang 161 (GK)

Zegen

Zingen

Gezang 425 (NLB)

Image
De Ketting 20, Dronten 0321-318084 Zie contact