Agenda

Ds. J. Oosterbroek
Zondag 03 Maart 2024, 09:30
Hits : 85

CGK Dronten

Ontmoetingskerk

Zondag 3 maart 2024 om 9.30 uur

Themadienst

Kostbare Genade 

Voorganger: 

drs. J. Oosterbroek

Zingen

Opwekking 820

Welkom

en mededelingen

Zingen

Opwekking 594

Stil gebed

Votum en groet

Zingen

Opwekking 820

Inleiding thema

Zingen

Jezus liefde voor mij (Sela)

Kindermoment

Kinderlied

Gebed

Lievelingslied

Ik wens jou (Trinity)

Schriftlezing

Efeziërs 2:1-10 en Mattheus 26:26-35

Zingen

Opwekking 428

Verkondiging

Zingen

Opwekking 614

Gebed

dankzegging en voorbede

Collecte

Tijdcollecte en Evangelisatie

Geloofsbelijdenis

Opwekking 795

Zegen

Zingen

seethe King of glory

Image
De Ketting 20, Dronten 0321-318084 Zie contact