Agenda

Ds. J. Oosterbroek Themadienst, Eerste Advent
Zondag 03 December 2023, 09:30
Hits : 115

CGK Dronten

Ontmoetingskerk

Zondag 3 december 2023 om 9.30 uur

Themadienst

Lopen in het licht

Voorganger: 

drs. J. Oosterbroek

Welkom

en mededelingen

Aansteken Adventskaars

Zingen

Gezang 125 (LvdK)

Stil gebed

Votum en groet

Zingen

Opwekking 595

Onderwijs

Jesaja 9: 1-6

Introductie thema

Kindermoment

Kinderlied

Gebed

om de leiding van de Heilige Geest

Schriftlezing

Lucas 1: 5-25

Lievelingslied

Opwekking 214

Verkondiging

Zingen

Opwekking 627

Gebed

dankzegging en voorbede

Collecte

Diaconie en Emeritikas

Zingen

holynight

Geloofsbelijdenis

Zingen

Opwekking 807

Zegen

Zingen

Amen (gospel)

Image
De Ketting 20, Dronten 0321-318084 Zie contact