Agenda

Ds. J. Oosterbroek
Zondag 28 Mei 2023, 09:30
Hits : 118
• Welkomen mededelingen 
• ZingenGezang 477 (Liedboek voor de Kerken)
• Stil gebed
• Votum en groet
• ZingenOpwekking 463
• Onderwijs
• ZingenPsalm 51:3 (De Nieuwe Psalmberijming)
• Kindermoment
• Kinderlied
• Gebedleiding van de Heilige Geest
• SchriftlezingHandelingen 2: 1-13
• Muzikaal intermezzo
• SchriftlezingHandelingen 2: 14-36
• ZingenPsalm 25: 2 en 6 (De Nieuwe Psalmberijming)
• Verkondiging                   
• ZingenOpwekking 461
• Gebeddankzegging en voorbede 
• Collecte                
• Muzikaal intermezzo
• GeloofsbelijdenisGezang 161 (Gereformeerd Kerkboek)
• Zegen