user_mobilelogo

Agenda

button durftevragen

Welkom en mededingen

Voorzang: Evang. Liedb. 372   (Mijn Jezus, mijn Redder)

Stil gebed, votum en groet

Ps. 113 : 1, 2  (Prijst, halleluja, enz.)

Geboden

Liedb. Gez. 437 : 1, 2   (Vernieuw Gij mij, enz.)

Gebed/voorbeden

Schriftlezing: Math. 7 : 1 - 5  en  1 Kor. 4 : 1 - 5

Ps. 139 : 1, 2   (HEER, die mij ziet, enz.)

Kinderen naar kindernevendienst

Preek/tekst: 1 Kor. 4 : 4

Evang. Liedb. 406 : 1, 2, 3   (Eens zal op de grote morgen, enz.)

Formulier + vragen + ja-woord (br. Arjan van Doorn)

Opw. 710 (staande, kerkenraad + gemeente)

Gebed formulier

Opw. 288  (Hef je hoofd omhoog, enz. 2x)

Zegen

Amenlied 456 : 3