user_mobilelogo

Agenda

button durftevragen

Liturgie

18.30 uur

Datum: 2016 05 15

Plaats: Dronten

De Ketting 20

Mededelingen

Door de ouderling van dienst.

Zingen

Ps. 100

Stil gebed

 

Votum

 

Groet

 

Zingen

Ps. 149: 1 & 3

Gebed

Om de leiding van de Heilige Geest.

Zingen

Gz.304  God is getrouw zijn plannen falen niet

Schriftlezing

Hand. 2: 1 – 13 & Ef. 5: 15 – 20

Zingen

Gz. 247 De Geest des Heren heeft

Preek

 

Zingen

Gz. 249  Wij leven van de wind die aanrukt uit de hoge

Gebed

 

Collecte

 

Belijdenis

voorlezen van de Geloofsbelijdenis van Nicea - Constantinopel

Zingen

Ps. 98: 1

Zegen

 

Amen lied

Gz. 456: 3