user_mobilelogo
Flat View
Per jaar
Maandelijkse weergave
Per maand
Weekly View
Per week
Daily View
Vandaag
Search
Zoeken
Ds. W. Quist
Zondag 24 November 2019, 09:30

Welkom en mededelingen + aanvraag voorbede

Zingen: Zingende Gezegend 281 samen 1,2; vrouwen 3; mannen 4; vr. 5; ma 6; samen 7

Stil gebed-votum-groet                                                                            

Zingen: psalm 33: 7, 8                                                                                 

Onderwijs                                                                                        

Zingen:                 gezang 437                                                                                     

Gebed om de leiding van de Heilige Geest

Schriftlezing: Romeinen 8: 31 – 37 NBV

Kindermoment (daarna gaan de kinderen naar de kindernevendienst)

Zingen: psalm 73: 9, 10

Tekst: Romeinen 8: 37 NBV en NBG

Thema: “In Christus meer dan overwinnaars”                                                 

Verkondiging                                                                                  

Zingen: gezang 445: 3, 2díé volgorde               

                De voorzitter van de kerkenraad neemt nu de leiding over; hij noemt de namen van hen het afgelopen jaar van ons zijn heengegaan.

Zingen: opwekking 770

                                                                                             

Dankzegging en voorbeden                                                     

Zingen: Nieuwe Liedboek 416  (Ga met God)                                                                                                 

Zegen