user_mobilelogo
Flat View
Per jaar
Maandelijkse weergave
Per maand
Weekly View
Per week
Daily View
Vandaag
Categories
Per categorieën
Search
Zoeken
Ds. Jurrian Oosterbroek, EEUWIGHEIDSZONDAG
Zondag 22 November 2020, 09:30

KINDERNEVENDIENST / -MOMENT

 

LITURGIE

 

Voor de dienst Ps 103: 5 en 6 DNP (zie tekst hieronder)

 

Welkom en mededelingen

Zingen Opw 520 (Wees mijn verlangen)

Votum en groet

Zingen Ps 42: 1 en 3

Onderwijs

Gebed

Zingen LdK 397: 1, 5 en 6

Herdenking overledenen

Zingen Opw 136 Abba Vader

Kindermoment

Zingen kinderlied: Als je veel van iemand houdt

https://youtu.be/UBwWB4IqRWo href="https://youtu.be/UBwWB4IqRWo">https://youtu.be/UBwWB4IqRWo

Schriftlezing Maleachi 3

Verkondiging over Mal 3: 16

Zingen LdK 303: 1, 4 en 5

Dankgebed

Zingen Ps 68: 10 (berijming 1773) : Geloofd zij God met diepst ontzag

Geloofsbelijdenis

Zingen Opw 125

Zegen

Na de dienst LdK 392: 3, 4 en 5

 

Ps 103: 5 en 6 DNP

 

5. Zo kwetsbaar als een grasspriet is ons leven.

De mens is als een bloem: hij bloeit maar even.

Hij kan de hitte en de storm niet aan.

Hoe levendig en sterk hij ook mag ogen,

het duurt niet lang voordat hij zal verdrogen.

Daarna weet niemand waar hij heeft gestaan.

 

6. De HEER telt niet in jaren, maanden, uren:

zijn liefde zal de eeuwigheid verduren.

Aan elke generatie doet Hij recht.

Hij toont zijn trouw aan wie bij Hem wil horen,

aan ieder kind dat na ons wordt geboren,

dat nazegt wat de HEER heeft voorgezegd.