Update 24-2-2022:

Vanwege de versoepelingen in de coronamaatregelen kan het kerkenwerk weer zijn gewone gang hernemen. Dat geldt voor de kindernevendienst, de tienerkerk, de catechisaties en het bezoekwerk.

Met ingang van zondag 27 februari kunnen we ook de kerkdiensten weer zonder de 1,5 meter opstelling houden.
In het achterste deel van de kerk staan de stoelen dan nog wel in 1,5 meter opstelling. Dit voor de mensen die dat prettig vinden of noodzakelijk achten in verband met hun gezondheidsrisico. In de rest van de kerk zullen de rijen weer als vanouds worden opgesteld.

Uitnodiging via de kerktijd app is vervallen. Iedereen is vrij de kerkdiensten te bezoeken!
De kerkenraad is dankbaar dat dit weer mogelijk is.

Informatie over online en in de kerk doneren met GIVT-APP