user_mobilelogo

Lieve broers en zussen van de 4G-kerken in Dronten

We hopen iedere zondag een dienst online aan te bieden, zolang we door de maatregelen rond het corona-virus geen gewone kerkdiensten kunnen houden. Dit pakken we samen op als 4G-kerken: iedere zondag zal één van ons de dienst organiseren.

We zullen in deze diensten gebruikmaken van zowel beeld als geluid. Op die manier kunt u de dienst optimaal meebeleven. De dienst zal worden uitgezonden vanuit de Ontmoetingskerk, waar de nodige faciliteiten al beschikbaar zijn.

De live uitzending begint om 09:30. Via de websites en de eigen communicatiekanalen van de verschillende kerken zullen we later in de week het adres bekendmaken waarop u de dienst kunt volgen. Dit zou mogelijk moeten zijn op elke PC, laptop, tablet of smartphone. Indien de technische mogelijkheden dit toelaten, kunt u direct via de website van uw eigen gemeente de dienst volgen. 

We doen ons uiterste best om de dienst voor eenieder zo goed mogelijk bereikbaar en beschikbaar te maken. Mocht u problemen ondervinden bij het verbinden, probeer het dan iets later nogmaals. Anders kunt u de dienst op een later tijdstip terugkijken. Het is momenteel druk op zondag in de onlinewereld, en uitzendingen kunnen soms haperen.

Voor mensen die geen toegang tot digitale mogelijkheden hebben, kunnen we de preek na afloop van de dienst op papier beschikbaar stellen. Dit kunt u aanvragen via de scriba van uw gemeente.

Voor de samenstelling van de dienst gebruiken we twee delen:

  1. De uitzending van de dienst zelf is een verkorte vorm van de eredienst zoals u dat gewend bent. De klem is hier op de verkondiging van het Woord. Naast gebed is er ook ruimte voor enkele liederen. We proberen dit deel te doen met zo weinig mogelijk mensen die fysiek aanwezig zijn in de kerkzaal.

  2. Bij de uitzending stellen we ook een handreiking beschikbaar om de liturgie verder in te vullen. Hierin vindt u elementen zoals meer liederen die u zelf kunt zingen of luisteren, voorbedepunten van de eigen gemeente om thuis mee te nemen in uw gebed, collectedoelen voor de zondag (met rekeningnummers waarheen uw bijdragen overgemaakt kunnen worden), vragen om verder over door te praten, indien mogelijk tips voor kinderwerk en ook de huishoudelijke mededelingen van de eigen gemeente.

Het is anders dan we gewend zijn. In deze tijd zal ons leven als Christenen minder gekenmerkt worden door bijwoning van erediensten op zondag, en meer door onze gebeden, eigen omgang met de Bijbel in de kleine kring, en liefdevolle dienst aan anderen, vooral ook op de andere dagen van de week. Moge de Heer geven dat we dit niet beleven als een verarming, maar juist als verrijking in de breedte en diepte van zijn genade in Christus!