user_mobilelogo

Aan de gemeente: Op 5 oktober vond opnieuw overleg plaats tussen minister Grapperhaus en kerkgenootschappen. In dat gesprek zijn veel scenario’s besproken, zoals de grootte van het kerkgebouw en de mogelijkheid om meer dan 100 mensen te ontvangen. Het bleek onvoldoende om de minister te overtuigen. Het aantal besmettingen neemt sterk toe en de minister wil absoluut voorkomen dat een kerk een virushaard gaat worden. Daarom heeft de minister kerken gevraagd om een stevig gebaar, waarin we de samenleving laten zien dat we alles op alles moeten zetten om niet opnieuw in de situatie van maart/april terecht tekomen. Dat heeft geresulteerd in een aantal afspraken over een meer behoedzame lijn.

Ontmoetingskerk CGK Dronten 11 oktober 2020:
In dit bericht delen wij de oproep van het CIO aan de kerken om in solidariteit met andere kerkgenootschappen en de samenleving opvolging te geven aan de afspraken met de overheid. Concreet betekent dit:

  • in oktober maximaal 30 mensen tijdens een eredienst (exclusief medewerkers);
  • geen gemeentezang;
  • het advies om mondkapjes te dragen tijdens verplaatsingen;
  • andere kerkelijke activiteiten zoals jeugdwerk, kunnen gewoon doorgang vinden met inachtneming van RIVM-richtlijnen. Meer lezen? Zie: Coronaregeling.

Voor het bijwonen van een kerkdienst moet u zich aanmelden. Daarvoor kunt u bovenstaande link naar kerktijd.nl gebruiken. De diensten zullen ook met beeld en geluid via onze website te volgen zijn via de knop KERKTV. Er zullen voorlopig geen middag- en/of avonddiensten zijn.

De kerkenraad neemt deze behoedzame lijn over. Dit betekent dat 30 gemeenteleden uitgenodigd zullen worden voor een kerkdienst. Dat aantal komt bovenop de mensen die een taak hebben en daarom in de kerk zijn. Dus wie daarvoor op het rooster staat wordt 'gewoon' verwacht. Daar houdt kerktijd.nl rekening mee.

We doen ons uiterste best om de dienst zo goed mogelijk beschikbaar te maken. Mocht u problemen ondervinden bij het verbinden, probeer het dan iets later nogmaals. Anders kunt u de dienst op een later tijdstip terugkijken. Voor mensen die geen toegang tot digitale mogelijkheden hebben, kunnen we de preek na afloop van de dienst op papier beschikbaar stellen. Dit kunt u aanvragen via de scriba van uw gemeente.